Thị trường homestay ở Việt Nam năm 2020 như thế nào?

Hiện nay việc kinh doanh Homestay hết sức phổ biến và là miếng bánh ngon cho nhiều chủ đầu tư cá nhân hoặc tổ chức . Tuy nhiên thị trường…

Read more »

Corona Virus – Kẻ thù của Homestay Việt Nam hiện nay

Kẻ thù lớn nhất của Homestay Việt Nam hiện tại không ai khác chính là Corona Virus. Con Virus đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế…

Read more »