Homestay Đà Lạt và giải pháp cho mùa thấp điểm

Đường vắng bóng người. Những Homestay Đà Lạt thưa thớt khách vào ra. Các điểm du lịch cũng không còn cảnh đông đúc. Đà Lạt mùa thấp điểm là thế!…

Read more »